Գործունեություն

Սոցիոսկոպն իր գործունեությունն իրականացնում է ռազմավարական թեմատիկ ուղղություններով` հետազոտությունների, թարգմանությունների և կրթական ծրագրերի միջոցով:

Tags