Պատմություն և առաքելություն

«Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ն հիմնադրվել է 2008թ. մի խումբ երիտասարդ հասարակագետների նախաձեռնությամբ` հետազոտական կարողությունները ներդնելու Հայաստանի սոցիալական կյանքի բարելավմանը և երկրի ժողովրդավարացմանը։ «Սոցիոսկոպ»-ը տարիների աշխատանքի ընթացքում հղկել է գործունեության իր առաքելությունը և նպատակները, վերանայել հետազոտական առաջնահերթությունները: 

Ներկայումս կազմակերպության առաքելությունը Հայաստանում արդի քննադատական հասարակագիտական մտքի կայացմանը  նպաստելն է՝ հետազոտական և կրթական նախաձեռնությունների միջոցով։ 

Կազմակերպության նպատակներից են հայաստանյան հասարակության մեջ մարդու սուբյեկտայնության հոգեբանական, սոցիալ-մշակութային և քաղաքական պայմանների ըմբռնումը, իշխանության, ազգի, մշակույթի և սեռի ու սեռականության վերաբերյալ գերիշխող հավաքական գիտելիքի քննական ուսումնասիրությունը, գիտելիքի նորացման պայմանների ձևավորումը, ինչպես նաև Հայաստանում հասարակական փոփոխության նպաստումը՝ քննադատական մտքի հանրայնացման և հասարակության խմբերի միջև երկխոսության ընդլայնման միջոցով։

«Սոցիոսկոպ»-ի հետազոտությունները վերաբերում են քաղաքացիական հասարակության գործընթացներին, հանրային ընդվզումներին, սեռականությանը, ժողովրդավարության մշակույթին ու հաստատություններին, մարդու իրավունքներին, ԼԳԲՏ խնդիրներին, պահպանողականությանը և ազգայնականությանը, մասնավորապես դրանց գաղափարների արտացոլմանը լրատվամիջոցներում և հանրային ընկալման մեջ։

Բացի հետազոտական աշխատանքից «Սոցիոսկոպ»-ն իր ռազմավարական թեմատիկ ուղղություններով իրականացնում է կրթական նախագծեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, հանրային շահերի պաշտպանների, ուսանողների և  երիտասարդների համար՝ ձգտելով ընդլայնել քննադատական մտածողության հեռանկարները  և աջակցել նրանց հանրային ակտիվ գործունեությանը: 

Կազմակերպությունը «Մարդու իրավունքների տուն Երևան» իրավապաշտպան կազմակերպության հիմնադիր անդամ է։ 

Comments are closed.

Արխիվ