Էդգար Խաչատրյան․ Ռազմականացում․ բռնության մշակույթը և մարդկային պահանջմունքներն ու վախերը

#ռազմ_Ականացման_և_ան_Վտանգության_միջև 2․0

Դասընթաց

 Էդգար Խաչատրյանը քննարկում է բռնության մշակույթը Յոհան Գալթունգի պահանջմունքների տեսության շրջանակում։ Համաձայն դրա, մարդկային հիմնական 4 պահանջմունքներից յուրաքանչյուրը ենթադրում է նաև այդ պահանջմունքները չբավարարելու համապատասխան վախեր։ Այդ պահանջմունքների ու վախերի վրա տարբեր լծակներով ազդելով կամ զանազան մանիպուլյացիաների միջոցով՝ դրանցից մեկը մյուսից ավելի կարևորելով ու ակտուալացնելով, բռնության մշակույթում հնարավոր է դառնում հասարակությանը մատուցել և ընդունելի դարձնել պարտադրվող գաղափարաբանությունը։ Ռազմականացման պայմաններում հասարակությունը անընդհատ պատրաստվում է պատերազմի, ակտուալացվում է գոյատևման պահանջմունքը՝ մյուս պահանջմունքների հաշվին։ Այս պայմաններում կան հարցեր, որ չեն հնչում. ինչպե՞ս է ազդում ռազմականացման քաղաքականությունը հասարակական կյանքի մյուս ոլորտների (և մյուս պահանջմունքների) վրա, որո՞նք են դրա հետևանքները, ի՞նչ ուղղությամբ է տանում հասարակությանը այդ քաղաքականությունը։

Comments are closed.

Արխիվ