Սոնա Մանուսյան. Խաղաղության հնարավորությունը հոգեբանության տեսանկյունից

#ռազմ_Ականացման_և_ան_Վտանգության_միջև

«Խաղաղության հնարավորությունը հոգեբանության տեսանկյունից» բանախոսության ընթացքում Սոնա Մանուսյանն անդրադարձավ հոգեբանության մեջ մինչ օրս ընթացող խոշոր բանավեճերին, որոնք վերաբերում են մարդու բնույթին, վարքի մղող առաջնային ուժերին, ագրեսիայի աղբյուրին, (միջ)խմբային գործընթացներին: Բանախոսը ներկայացրեց ինչպես հոգեբանության հիմնարար, դասական հայեցակարգերը, այնպես էլ նոր քննարկումները, ներառյալ` հենց խաղաղության հոգեբանության բնագավառում առկա զարգացումները: Բանախոսը փորձեց ուրվագծել հոգեբանության տեսական և գործնական հարցերի փոխկապված շրջանակը` խաղաղության հնարավորության տեսականացման, հետազոտման և իրագործման հեռանկարները հասկանալու համար. ի՞նչ դեր ունի մարդու բնույթի վերաբերյալ մեր բազային` լավատեսական կամ պեսիմիստական դիքորոշումը խաղաղության հեռանկարները հասկանալու գործում, ու ի՞նչ կարող ենք անել դրանից անդին:

Comments are closed.

Արխիվ