Սեռականությունը հայկական [համա]տեքստերում

2019 նոյեմբերին տեղի ունեցավ Սոցիոսկոպի նոր աշխատության՝ «Սեռականությունը հայկական [համա]տեքստերում» գրքի շնորհանդեսը։ Հատորը սեռականության հարցի շուրջ ծավալուն, տարաոլորտ ուսումնասիրությունների արդյունք է։ Սեռականությունը, լինելով զգայուն և իշխանական նպատակահարմարության տեսանկյունից շահարկվող հիմնական հարցերից մեկը, խիստ սակավ ուսումնասիրվածներից է հայկական մշակույթում։ Այս նախագիծը սեռականության հարցը դիտարկում է հայկական անցյալի բարդ, բազմազան, փոփոխական իրականության տարբեր դրվագներում։ Միաժամանակ այն մասնակիորեն արտահայտում է ներկայիս հայաստանյան հասարակական-գաղափարական խմորումներ։ Գիրքն ընթերցողին առնչակցում է գիտելիքի ձևավորման պատմական ընթացքին, թե ինչպես են հայկական սոցիալ-քաղաքական կյանքի տարբեր փուլերում սահմանվում և ըմբռնվում սեռի և սեռականության հղացքները, վերջիններիս ներհակությունները և ժամանակի ու տարածության մեջ դրանց փոխազդեցությունները։

Հեղինակներ Ժաննա Անդրեասյանը, Էդուարդ Դանիելյանը, Աննա Ժամակոչյանը, Մարիամ Խալաթյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Արփի Մանուսյանը, Իրինա Շախնազարյանը և Լուսինե Չերգեշտյանը անդրադառնում են գրականության մեջ, մամուլում, իրավական ու կրոնական փաստաթղթերում սեռականության հարցերի արծարծմանը և դրանց մշակութային, քաղաքական նշանակություններին։

Հատորն ընդգրկում է  թարգմանություն և վերահրատարակություն:

Comments are closed.

Մենք այստեղ ենք

Click to open a larger map

Կապ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0002,
Սարյան փ. 20, բն. 25

Հեռ: +374 (10) 500-499
Էլ. հասցե: info@socioscope.am

Facebook
YouTube

Արխիվ